Hetgeen kan zijn het verschil tussen het loon opschorten en loon stopzetten over ons arbeidsongeschikte werknemer?Ingeval dit reïntegratiebedrijf en de cliënt dit eens bestaan aan het trajectplan, vervolgens wordt dit plan ter fiattering voorgelegd aan het UWV.De loopbaancoaches over Optimaal Talent BV bestaan tevens auteur en columnist in meerde… Read More